Sverige – En logisk forklaring på et dårligt eksempel

Da corona virussen SARS-COV-2 kom til Europa i foråret i 2020, panikkede det meste af Europa, mens Sverige holdt hovedet koldt og var tilbageholdende med restriktioner.

I Sverige tegnede der sig et billede af et højt antal Covid19 dødsfald. Dette resulterede i, at folk var hurtige til at pege fingre af Sverige og bruge dem som et skræmmeeksempel for, hvad der kan ske, hvis ikke der indføres restriktioner.

Jeg møder desværre mange mennesker, som stadig har den overbevisning og som bruger det til at retfærdiggøre restriktionerne her i landet. De samme mennesker, som lovpriser vores statsminister for blandt andet at lukke hårdt ned, fordi ”ellers var det jo gået helt galt – bare se på Sverige”

Det er stadig et yndlingsargument blandt Mette Frederiksens trofaste og loyale nikkedukker, der glædeligt ser igennem fingre med grundlovsbrud og løgn i troen på, at det var det rigtige.

Lad mig forklare hvorfor det argument ikke holder.

Det er faktisk ikke så svært at forstå og kræver egentlig ikke meget mere end lidt basal viden, samt at være i stand til at aflæse en graf.

Den basale viden:
Det er alment kendt, at der hvert år dør et ret forudsigeligt antal mennesker med en ret forudsigelig gennemsnitsalder.

Det er også alment kendt, at der dør flere mennesker i de koldeste måneder, og at det er en konsekvens af de sæsonbetonede virussygdomme som f.eks. influenza.

Det er også alment kendt, at de personer, der har størst risiko for at dø som resultat af en virusinfektion, er de der ikke har et velfungerende immunforsvar, typisk de ældre, svage og ofte i forvejen syge mennesker.

Man kan se på det sådan her:

Hvert år, i takt med at det bliver koldere, kommer de virus, som nu er i omløb og kræver livet fra den svageste del af befolkningen, som har et dårligt immunforsvar, typisk meget gamle og syge mennesker. I takt med at det bliver varmere igen, svækkes virus og der sker igen en ophobning af modtagelige mennesker, indtil det igen bliver vinter og virus igen kræver sine årlige og helt naturlige andel af ofre.

Forestil dig så nu, at der kommer et år, hvor virus af en eller anden grund, ikke slår så hårdt igennem som den plejer. Måske har man ramt heldigt med den årlige influenzavaccine, og man oplever derfor at en meget større andel af den svageste del af befolkningen overlever. Det resulterer i en endnu større ophobning af ældre og svage. Ældre som med tiden kun bliver endnu ældre og mere modtagelige.

Når man kigger på statistikken over antallet af døde i en årrække, tegner der sig et billede af, at der netop i år 2020 er sket en sådan ophobning grundet et mildt år 2019.

Graferne:
Når man kigger på antallet af døde i Sverige over de sidste 6 år, er der ingen tvivl om, at der er flest døde i 2020. Når regeringen og medierne kun kan se manglende corona restriktioner som den eneste årsag, så er det fordi, de ikke kigger på historikken og anerkender det faktum, at der i 2019 er en unaturlig underdødelighed på omkring 4000 mennesker.


Man må heller ikke glemme, at der igennem de seneste 10 år i Sverige er sket en ret markant stigning i antallet af indbyggere, hvilket man er nødt til at korrigere for.

Man kan let korrigere for dette ved at beregne antallet af døde pr. 100.000 indbyggere.

Nedenfor ses det tydeligt at 2019 var et helt exceptionelt år med en unaturlig underdødelighed på 42 pr. 100.000 indbyggere, svarende til ca. 4000 mennesker.

Jeg kender ikke årsagen til underdødeligheden i 2019, men den er ret markant og ikke til at tage fejl af. Det er et kendt fænomen som omtales som ”dry tinder

Så hvad mon der sker, når man har en kæmpe ophobning af ældre, svage, syge og modtagelige personer når der kommer en virus buldrende ind af døren?


Lad os prøve at forestille os at 2019 var et helt normalt år for Sverige og at de 4000 mennesker, som på mirakuløsvis overlevede, rent faktisk ikke klarede den helt til 2020. Det ville betyde 4000 flere døde i 2019 og 4000 færre døde i 2020 og så ville grafen se sådan ud , hvor det ses at der rent faktisk er balance i regnskabet:


Graferne taler for sig selv, men for alligevel at sætte nogle ord på, så burde det være logik for burhøns, at hvis man låner noget, så skal man betale det tilbage igen. Det gælder penge i banken og også årlige menneskeliv. Jeg ved godt det kan være svært for en socialdemokrat at sætte sig ind i det koncept, men det er nu engang sådan tingene hænger sammen.

Jeg synes det er dybt urimeligt, at vores regering og medierne bruger Sverige som syndebuk, når der rent faktisk er en naturlig årsag til det høje antal af døde, som kan forklares helt uden overhovedet at blande corona og restriktioner ind i billedet.

Fænomenet ”dry tinder” er ikke alene den eneste grund til det høje antal døde i 2020, men det er den største faktor og er også veldokumenteret.

Inden man udstiller Sverige som et hensynsløst land, der har valgt en forkert strategi på bekostning af mange ældres liv, så husk på, at en stor del af de ældre var på lånt tid.

Måske man i stedet skulle fokusere på, hvor fantastisk det egentlig er, at omkring 4000 mennesker mod forventning overlevede 2019 og derved rent faktisk levede længere end forventet, og ikke kortere som resultat af manglende restriktioner. Måske man også kan anerkende at ældre har nydt deres sidste dage i frihed og ikke gået bort i ensomhed grundet frygtbaserede restriktioner.

Det er klart, at man søger efter et rationale for at købe præmissen omkring nedlukninger. Man vil gerne overbevise sig selv om, at det var det rigtige at gøre, netop pga. de mange konsekvenser, der følger med, men at bruge Sverige som skræmmeeksempel, er ikke bare forkert, men direkte dumt.

Tværtimod ville man kunne bruge Sverige til at argumentere for at værdien af restriktionerne er tvivlsomme, eftersom der samlet set ikke er tegn på overdødelighed, når man kigger på det fulde billede og ikke kun på 2020 isoleret set.

Hvis man observerer diverse trendkurver lige nu, kan man ligeledes undre sig over hvorfor, man ser fuldstændig samme trend når man måler på antal smittede og antal døde, når man sammenligner Danmark og Sverige.

Selvom man i Sverige hverken går med mundbind, og sagtens kan gå på cafe og i butikker, så er kurven toppet ca. samme sted og er faldet med samme hældning. Alt dette på trods af man i Danmark har ført en striks nedlukning i modsætning til Sverige, som ikke har været nær så radikale i deres restriktioner.


Links til artikler der omhandler emnet:

Og en video der sætter dette emne i perspektiv:

https://youtu.be/p_vAQyVlXzU

Data brugt til grafer er hentet fra: https://www.scb.se/en/


Leave a Reply

Your email address will not be published.