Massetest – Nyttigt værktøj eller dyr fiasko?

Der bruges store mængder af ressourcer på den igangværende, meget ambitiøse plan, om at opspore smitte, men hvor effektiv er det egentlig?

Formålet
Formålet med smitteopsporingen, er angiveligt at bryde potentielle smittekæder ved at isolere de smittede og deres nære kontakter, hvilket i teorien godt kan lyde fornuftigt, men der er flere udfordringer i form af usikre testresultater og uvidenhed omkring fænomenet asymptomatisk smitte.

Usikre testresultater
Det er lige kommet frem at over halvdelen af alle positive quicktests er falske positive og PCR-testen som anses for at være den sikreste, er langt fra 100%.

Hvis man sætter sig lidt ind i hvordan en PCR-test virker, så vil man finde ud af at usikkerheden er variabel og at et positivt resultat, ikke er ensbetydende med at man har covid.

Præmissen for overhovedet at kunne drømme om en effektiv smitteopsporing, må være at man kan regne med testresultatet. Eftersom man ved hvor usikker både Quick-test og PCR-test er, burde man kraftigt overveje hvorvidt smitteopsporingsstrategien overhovedet burde være sat i gang.

Massiv opfordring til massetestning:
I skrivende stund testes der daglig omkring 300.000 danskere hvoraf ca. halvdelen er PCR-test og den anden halvdel består af de meget usikre Quick-test. Alle opfordres fra regeringens side at lade sig teste, om man har symptomer eller ej. Og ved indførelse af det nye Corona-pas er en test lige nu et krav for at kunne gøre noget så simpelt som at sidde udenfor på en cafe. Det er i bund og grund indirekte tvang.

Fun fact om Coronapasset: Coronapasset er ifølge sundhedsstyrelsen blot et politisk tiltag og ifølge Prof. Peter Gotzsche findes der ingen evidens for effekten.

Lad mig forklare hvorfor det ikke giver mening at lade sig teste, ligegyldigt om man har symptomer, eller ej:
Test af personer med symptomer
Har man symptomer, så er man syg og når man allerede ved man er syg så giver det ingen mening at lade sig teste, men derimod burde man blive hjemme. Det burde være helt almindelig sund fornuft at blive hjemme hvis man har symptomer og er syg, både for andre, men også sin egen skyld.

Det gælder alle smitsomme sygdomme og sådan har det altid været. Desværre er det som om at alt sund fornuft er forsvundet i takt med alle de fordummende opfordringer om konstant at lade sig teste. Best practice inden for samfundssind er åbenbart at slæbe sin snottede næse ned i det lokale testcenter hvor 1000-vis af mennesker daglig samles, for at få et stykke papir, der fortæller dig det du allerede ved.

Logikken er også svær at gennemskue, idet man ikke må mødes mere end ti mennesker, men alle, og især dem med symptomer, opfordres til at vise samfundssind og deltage i det daglige superspreder-testcenter-cirkus.

Test af personer uden symptomer
Så er der den anden halvdel, dem uden symptomer, som ikke er syge, men går rundt med virus. De såkaldte asymptomatiske smittebærere. Konceptet om at en person, uden at vide det, smitter andre, er en af hovedargumenterne for, hvorfor det ifølge regeringen, er vigtigt at blive testet på nærmest daglig basis. Vi skal lade os teste af respekt for de svage og sårbare personer i risikogruppen, fordi vi uden at vide det kunne risikere at smitte dem. En nobel tanke, men smitter man overhovedet når man ikke har symptomer?

Der er ingen konkret evidens for at asymptomatisk smitte rent faktisk forekommer i et mærkbart omfang. Til gengæld er der faktisk en helt del undersøgelser, der viser at asymptomatisk smitte udgør en meget lille nærmest ubetydelig del af smittetilfældene.

Der er lavet en opsummering af en stor del af disse undersøgelser i denne meta analyse bestående af 56 undersøgelser omkring smittespredning i hjemmet med i alt 77.758 deltagere. Her viser resultatet at risikoen for at videregive smitte for personer med symptomer var på 18%, men for asymptomatiske personer var denne rate helt nede på 0,7%.

Med andre ord kan man sige at en asymptomatisk person er omkring 26 gange mindre smitsom end en person med symptomer.

SSI har tidligere meldt ud, at der var en risiko for asymptomatisk smitte, hvilket man må formode er årsagen til at teststrategien blev igangsat, men SSI har efter kritik måtte krybe til korset og erkende at personer med lav virus mængde (asymptomatiske personer) ikke smitter.

Desværre er toget kørt og regeringen vælger, ligesom med maskepåbuddet, at tilsidesætte videnskaben og gå efter en strategi uden at have evidens for dens virkning.

Opsummering
Smitteopsporingen er i stor stil baseret på usikre tests og da asymptomatiske personer ikke smitter betydeligt, så forsvinder hele fidusen med denne masseteststrategi. Desuden er der intet videnskabeligt belæg for effekten af denne strategi og derfor også Coronapasset.

Hvorfor stoler regeringen ikke på at vi er ansvarlige nok til at kunne bruge vores sunde fornuft og blive hjemme hvis vi er syge?

Går man væk fra den sunde fornuft og stoler blindt på en usikker test, så risiker man at personer f.eks. går på arbejde på baggrund af en falsk negativ, selvom personen måske føler sig syg.

Strategien med massetestning og smitteopsporing er værdiløs og en kæmpe skandale set i lyset af alle de skattekroner som bliver brændt af. Test strategien koster os pt. 100-millioner kroner om dagen. De penge kunne have været brugt meget bedre, f.eks. på at opruste vores sundhedsvæsen som har været underbemandet igennem flere år.

Lige meget hvordan man vender og drejer det, så har denne strategi absolut IKKE været det værd, da hele præmissen for overhovedet at have en smitteopsporing falder til jorden, når man dels ikke har en test som er nøjagtig og når asymptomatisk smitte ikke er en betydelig faktor.

I bund og grund er det slet ikke så svært. Hvis man føler sig syg, så bliver man hjemme. Bliver det meget slemt, så kontakter man en læge, især hvis man er i risikogruppen.


Leave a Reply

Your email address will not be published.